U W A G A !

Z powodu awarii serwera www Wydziału Elektrycznego zostaniesz przeniesiony na witrynę
Wydziału na sewerze Politechniki Śląskiej,
gdzie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje.