sobota, 06.03.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej, wraz z Wydziałami: Hutniczym, Inżynieryjno-Budowlanym oraz Mechanicznym.

Jubileusz Wydziału Elektrycznego został zorganizowany w ścisłej współpracy z Partnerami Wydarzenia, do których należeli: Tauron Dystrybucja S.A., Miasto Katowice, Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Obchody zostały zapoczątkowane uroczystą Sesją Jubileuszową, która zgromadziła pracowników naukowych krajowych i zagranicznych uczelni, władze Politechniki Śląskiej, absolwentów Wydziału Elektrycznego, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz reprezentantów przedsiębiorców współpracujących z Wydziałem, w tym podmiotów sponsorujących wydarzenie.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przywitał zebranych i zaprezentował historię Wydziału oraz zmiany, jakie zaszły na nim w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej.

Następnie głos zabrał Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, który przypomniał okoliczności powstania Politechniki Śląskiej i istotną pozycję, jaką zajmuje Wydział Elektryczny wśród innych jednostek naszej Uczelni.

Kolejnym, niezwykle podniosłym, punktem uroczystości było wręczenie tytułów ”Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej”. Godność tę, przyznaną przez Senat Politechniki Śląskiej, otrzymali: prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka oraz doc. dr inż. Zofia Cichowska.

Profesor Aleksander Sieroń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Śląskiej Akademii Medycznej. W 2005 roku otrzymał doktorat Honoris Causa w dziedzinie nauk medycznych w Narodowym Uniwersytecie Ukrainy w Użgorodzie.

Profesor Aleksander Sieroń uhonorowany został za szeroką, owocną, wieloletnią współpracę z pracownikami Politechniki Śląskiej, zwłaszcza w obszarze badań oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych, wybitną osobowość o rzadkich umiejętnościach wykorzystywania wiedzy medycznej i sztuki inżynierskiej w praktyce dla ratowania zdrowia i życia ludzi.

Profesor Tadeusz Glinka jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1968 roku, doktora habilitowanego w 1975 roku, a tytuł naukowy profesora w roku 1990. Profesor Glinka pełnił funkcje Dziekana Wydziału Elektrycznego w latach 1990-1996, Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej (1993-2006) oraz kierownika Zakładu Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (2006-2008). Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 2003-2010 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Profesor Tadeusz Glinka uhonorowany został za wybitne osiągnięcia z zakresu maszyn elektrycznych i układów napędowych w trakcji elektrycznej, hutnictwie, energetyce i górnictwie, znakomitą promocję Wydziału Elektrycznego oraz znaczący wkład w rozwój kadr naukowych Politechniki Śląskiej, a także za jego otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą.

Pani docent Zofia Cichowska ukończyła Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej na specjalności automatyka i telemechanika. Jest autorką podręczników z elektrotechniki teoretycznej, monografii i wielu artykułów naukowych oraz promotorką trzech doktoratów. Pełniła stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki oraz Redaktora Naukowego Zeszytów Naukowych „Elektryka”. Aktywnie działa w Zarządzie Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

Pani docent Zofia Cichowska uhonorowana została za niezwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę naukową, imponujące dokonania dydaktyczne, rekordowo długoletnią działalność wydawniczą i redakcyjną na rzecz środowiska naukowego Politechniki Śląskiej, za jej otwartość, chęć dzielenia się wiedzą i życzliwość dla współpracowników i studentów.

Wręczenia tytułów Honorowego Profesora dokonał Rektor Politechniki Śląskiej wraz z Dziekanem Wydziału Elektrycznego.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Następnie, przyznane zostały statuetki „Zasłużonego dla Wydziału Elektrycznego”, które stanowią potwierdzenie długoletniej i intensywnej współpracy podmiotów zewnętrznych z Wydziałem. Kapituła Statuetki, złożona z Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz profesorów pełniących tę funkcję w przeszłości, wyróżniła: Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dr. inż. Henryka Majchrzaka oraz Wiceprezesa Zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia S.A. Piotra Kołodzieja, w imieniu którego nagrodę odebrał Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny TAURON Dystrybucja S.A. Marek Kleszczewski.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

W dalszej części Jubileuszu, Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy Barglik, wręczył „Medal im. dr. inż. Zbigniewa Białkiewicza”. Medal honorujący aktywne działanie na rzecz rozwoju SEP otrzymali: profesor Tadeusz Glinka, profesor Krzysztof Kluszczyński, profesor Marian Pasko oraz profesor Aleksander Sieroń.

W dalszej kolejności przyznane zostały wyróżnienia za wieloletni wkład dydaktyczny w nauczanie matematyki i fizyki studentów Wydziału Elektrycznego. Dziekan Wydziału Elektrycznego nagrodził: dr hab. inż. Elżbietę Kasperską, dr. inż. Andrzeja Kasperskiego, dr. Szymona Rabsztyna i dr. hab. inż. Romana Witułę (wykładowców matematyki) oraz dr. Andrzeja Klimaska, dr inż. Barbarę Pustelny, dr. Jana Białonia i mgr inż. Roberta Respondowskiego (wykładowców fizyki).

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce Dziekana prof. Pawła Sowy życzenia pomyślności dla Wydziału Elektrycznego.

Pozdrowienia w imieniu władz samorządowych (Prezydenta Miasta Gliwice - Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Bielsko-Biała - Jacka Krywulta, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry - Arkadiusza Czecha, Zastępcy Prezydenta Miasta Bytom - Anety Latacz, Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze - Katarzyny Dzióba) przekazał Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice.

W imieniu władz uczelni zagranicznych pozdrowienia przekazali: Prof. Istvan Erlich – University of Duisburg-Essen, Prof. Orest Ivakhiv - Politechnika Lwowska, Prof. Dieter Schott - University of Wismar, University of Rostock, Agnes Mbeng Ashu Egbe - Uniwersytet Buea, Kamerun oraz Anand Rampadarath - Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Pośrednie pozdrowienia od prof. Jerzego Buzka, goście uroczystości obserwowali na nagranym w Strasburgu filmie.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Sesja Jubileuszowa"

Sesję Jubileuszową zamknął pokaz, przygotowanego specjalnie na tę okazję filmu „Wydział Elektryczny - 1945-2015, tradycja i współczesność” (film udostępniony jest na stronie www Wydziału).

Następnym wydarzeniem jubileuszowym było odnowienie immatrykulacji absolwentów Wydziału Elektrycznego, rozpoczynających studia w latach 1963-1965. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Krzysztof Kolonko. Na wstępie, Zbigniew Jan Schmiegel – wychowanek Wydziału Elektrycznego wygłosił poetycką mowę wspomnieniową opisującą historię i losy absolwentów. W dalszej kolejności Dziekan Wydziału Elektrycznego razem z Prezesem Oddziału Elektryków dokonali odnowienia immatrykulacji, wręczając okazjonalne dyplomy (Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków).

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Odnowienie immatrykulacji"

Po zakończeniu uroczystości immatrykulacyjnych społeczność i goście Wydziału Elektrycznego udali się do Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Zygmunta Nowomiejskiego.

Profesor Zygmunt Nowomiejski (1922-1985), absolwent Wydziału Elektrycznego z 1951 roku, rozpoczął pracę na stanowisku asystenta profesora Stanisława Fryze. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1960 roku, a doktora habilitowanego w 1963 roku. W roku 1960 powołany został na stanowisko kierownika Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, a od 1963 roku kierownika Katedry Podstaw Elektrotechniki, która po kolejnych zmianach organizacyjnych weszła w skład Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Bogaty dorobek naukowy Profesora Nowomiejskiego obejmuje kilkadziesiąt publikacji oraz skryptów i monografii z syntezy i dynamiki układów elektrycznych oraz zastosowań matematyki w teorii obwodów. Ze szczególnym zaangażowaniem zajmował się uogólnioną teorią mocy w układach o przebiegach odkształconych, a także w układach o dowolnych przebiegach prawie okresowych i przypadkowych. Profesor Nowomiejski jest twórcą Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu SPETO od chwili jego powołania w 1977 roku aż do śmierci.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przypomniał sylwetkę zawodową Profesora Zygmunta Nowomiejskiego. Do wspomnień o Profesorze dołączyła również docent Zofia Cichowska, blisko współpracująca z Profesorem Nowomiejskim, podkreślając jego wysoką kulturę osobistą i umiejętność współpracy z młodymi pracownikami. Kolejne wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery dotyczyło związków Profesora Nowomiejskiego ze swoim rodzinnym miastem. Odsłonięcia tablicy dokonali pani Urszula Mikrut – członek rodziny Profesora Nowomiejskiego oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego profesor Paweł Sowa.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Odsłonięcie tablicy pamiątkowej"

W cykl obchodów 70-lecia Wydziału wplecione zostało również otwarcie trzech laboratoriów dydaktyczno-badawczych w Katedrze Mechatroniki. Laboratorium Inteligentnej Infrastruktury Przemysłowej - zbudowane wspólnie z firmą APA Innovative, to przykład rzeczywistego wdrożenia systemu zarządzania wszelkimi podsystemami w budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach przemysłowych. Laboratorium to, dedykowane systemowi Vision BMS, jest unikalne w skali kraju. Pozostałe dwa laboratoria to odnowione i zmodernizowane Laboratorium Przetworników Elektromechanicznych i Mikronapędów dla Elektroniki i Mechatroniki oraz Laboratorium Hybrydowych Systemów Mechatronicznych, w którym najciekawszym stanowiskiem jest elektromagnetyczna wyrzutnia pocisków ze wspomaganiem pneumatycznym, w całości zaprojektowana i zbudowana w Katedrze Mechatroniki.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Otwarcie laboratorium..."

Pierwszy dzień Jubileuszu zakończyła biesiada towarzyska, w której udział wzięli wszyscy pracownicy Wydziału. Spotkanie towarzyskie uprzyjemnił koncert gitarowy dr. inż. Michała Lewandowskiego oraz zespołu muzycznego pani Bernadety Kowalskiej.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Biesiada towarzyska"

Drugi dzień obchodów rozpoczął się od odwiedzenia miejsc spoczynku śp. Profesorów Wydziału Elektrycznego: Wilibalda Winklera (cmentarz przy parafii pw. św. Andrzeja w Zabrzu), Stanisława Fryze, Zygmunta Gogolewskiego, Tadeusza Malarskiego, Wincentego Podlachy (Cmentarz Lipowy w Gliwicach) oraz Tadeusza Zagajewskiego, Zygmunta Nowomiejskiego i Antoniego Boguckiego (Cmentarz Centralny w Gliwicach). Przy krzyżu upamiętniającym wszystkich zmarłych Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa odczytał nazwiska wszystkich Pracowników Wydziału, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Groby śp. Profesorów Wydziału"

Kolejnym wydarzeniem jubileuszowym była „Sesja Młodych Naukowców”, podczas której doktoranci i młodzi doktorzy ze wszystkich jednostek Wydziału, wygłosili referaty naukowe, omawiając wyniki swoich badań i wnosząc innowacyjne spojrzenia na poruszane tematy. Swoje osiągnięcia prezentowały następujące osoby:

 • dr inż. Paweł KUBEK (Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów) „Analiza możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych wysokiego i najwyższego napięcia”
 • dr inż. Beata KRUPANEK (Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki) „Wybrane zagadnienia badań bezprzewodowych sieci pomiarowych”
 • mgr inż. Seweryn MAZURKIEWICZ (Instytut Elektrotechniki i Informatyki) „Analiza układów ułamkowego rzędu”
 • mgr inż. Sabina DREWNIAK (Katedra Optoelektroniki) „Grafen – materiał przyszłości”
 • mgr inż. Piotr LEGUTKO (Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki) „Wysokoczęstotliwościowe falowniki rezonansowe klasy DE i E – modelowanie, sterowanie, zastosowania”
 • dr inż. Jarosław DOMIN (Katedra Mechatroniki) „Nowe trendy w mechatronice na przykładzie hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym”
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Sesja Młodych Naukowców"

Po zakończeniu Sesji, odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Profesora Antoniego Boguckiego (1923-1991) – dr. h.c. Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego i Mariupolskiego Instytutu Metalurgicznego, członka Komitetu Elektrotechniki PAN, dyrektora energetyki II stopnia, posła na Sejm i prorektora Politechniki Śląskiej. Na Wydziale Elektrycznym Profesor Bogucki był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów (1971-1991) oraz prodziekanem ds. nauki, w latach 1967-1969. Dorobek naukowy Profesora Boguckiego obejmuje około 100 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. niemieckich, szwajcarskich, angielskich i rosyjskich. Był autorem, lub współautorem: podręcznika akademickiego, 10 skryptów i dwóch monografii, 40 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, ponad 130 ekspertyz naukowo-technicznych.

Uroczystego odsłonięcia tablicy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów dokonał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa wespół z siostrzeńcem Profesora Antoniego Boguckiego mec. Adamem Swobodą, który przybył z Poznania wraz z synem Piotrem. Dziekan, w swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę na wielką życzliwość Profesora Boguckiego, jaką kierował się w relacjach z młodszymi pracownikami Instytutu, jak również konsekwencję w działaniu, która doprowadziła do powstania tej nowoczesnej jednostki naukowo-dydaktycznej. Następnie, głos zabrał profesor Jan Popczyk, który podkreślił zasługi Profesora Boguckiego w przystosowaniu działalności Instytutu do ciągle zmieniających się wymagań polskiej gospodarki energetycznej, a także w przygotowaniu pracowników do otwarcia się na zachodni model polityki elektroenergetycznej. Ostatni z przemawiających mec. Adam Swoboda podziękował zebranym za pamięć i podzielił się refleksjami osobistymi o Profesorze Boguckim.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Odsłonięcie tablicy pamiątkowej"

Popołudnie upłynęło na prezentacji osiągnięć studenckich kół naukowych, które zaprezentowały swoją działalność w budynku B Wydziału. Goście mogli zapoznać się z następującymi kołami Wydziału Elektrycznego:

 • Studenckie Koło Naukowe Energetyków,
 • Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków,
 • Studenckie Koło Naukowe Wireless Electronic and Telecommunication,
 • Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej,
 • Studenckie Koło Naukowe Foton,
 • Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników,
 • Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych,
 • Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej,
 • Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacja Praktyczna,
 • Studenckie Koło Naukowe Mechatroników.
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Studenckie Koła Naukowe"

Drugi dzień Jubileuszu zakończył koncert w Operze Śląskiej w Bytomiu, podczas którego zaprezentowano najpiękniejsze utwory operowe i operetkowe, wykonane przez orkiestrę pod batutą Tadeusza Serafina – dyrektora opery. W koncercie uczestniczył również chór, balet i solistki, a całość w doskonałym stylu poprowadziła primabalerina Joanna Kściuczyk – Jędrusik.

Po koncercie odbył się koktajl okolicznościowy w Sali Bankietowej Opery Śląskiej im. Adama Didura. Toasty wraz z krótkimi wystąpieniami wznosili: Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Rybnik - Piotr Kuczera, Dyrektor Opery Śląskiej - Tadeusz Serafin, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego – prof. Paweł Sowa.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Koncert Jubileuszowy"

Ostatniego dnia obchodów „70 – lecia Wydziału Elektrycznego” odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016.

Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni, dziekani i prodziekani z innych wydziałów Politechniki Śląskiej, przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół średnich, dyrektorzy przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz członkowie stowarzyszeń branżowych. Obecni byli również członkowie Rady Wydziału Elektrycznego.

Inaugurację otworzył Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych, podkreślając wyjątkowość rocznicowego spotkania, jak również pogratulował dobrego wyboru kandydatom na studia na Wydziale Elektrycznym.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału, stając się pełnoprawnymi studentami.

Następnie Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: dr. inż. Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia indeksów przedstawicielom wszystkich pięciu kierunków studiów. Studenci odebrali także osobiste gratulacje od Dziekana. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego.

W dalszej części uroczystości, Prodziekan ds. studenckich dla kierunków elektronika i telekomunikacja, mechatronika oraz energetyka dr inż. Adam Cichy poinformował studentów o zasadach zaliczania semestrów, regulaminie studiów oraz prawach i obowiązkach studenta.

W następnej kolejności, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego Paweł Posełek zachęcił młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcami zostali: profesor Janusz Walczak, dr inż. Dariusz Grabowski oraz dr inż. Arkadiusz Domoracki.

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr. hab. n. med. dr h. c. Aleksandra Sieronia, Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej pt. „Elektryka w medycynie”, w którym Profesor w bogato ilustrowanej prezentacji przybliżył zależności metod i sposobów leczenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki, którą nabył podczas studiów na Wydziale Elektrycznym.

Inaugurację zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego
 • 70-lecie Wydziału Elektrycznego

Zobacz więcej zdjęć: "Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016"

zdjęcia: Tadeusz Białoń, Piotr Pruski, Janusz Rzymanek

Wydarzenia 70-lecia

 • Najnowsze
 • Chronologicznie
 • Losowo
 • W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana
  Czytaj więcej...
 • W dniu 13 lutego 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Balu Elektryka - corocznej integracyjnej imprezy karnawałowej
  Czytaj więcej...
 • W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem
  Czytaj więcej...
 • W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku
  Czytaj więcej...
 • W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera. Wśród znamienitych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego. Poza kandydatami
  Czytaj więcej...
 • Szanowni Państwo, Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta
  Czytaj więcej...