piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Kierunki studiów

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkiem Mechatronika oglądając filmy, przygotowane specjalnie dla Was!

YT Mechatronika1

 YT Mechatronika2

 

 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia I i II stopnia, stacjonarne S oraz niestacjonarne w trybie zaocznym NZ na następujących kierunkach:

ete Elektrotechnika S I NZ I S II NZ II
en Energetyka S I NZ I
inf Informatyka S I NZ I
mech Mechatronika S I NZ I S II NZ II

Wydział Elektryczny prowadzi również studia w języku wykładowym angielskim na wybranych kierunkach studiów (więcej informacji na stronie www).

Opis kierunku

Kierunek Elektrotechnika (ete) jest unikalnym w Politechnice Śląskiej kierunkiem kształcenia, który dzięki swojej uniwersalności daje od wielu lat naszym absolwentom najszersze możliwości znalezienia zatrudnienia w przemyśle. Absolwenci naszego kierunku Elektrotechnika są od wielu lat i będą nadal w przyszłości poszukiwani przez przemysł, ponieważ istnienie jakiejkolwiek produkcji przemysłowej w kraju czy na świecie wymaga zawsze i w każdym przypadku wytworzenia energii elektrycznej, przesłania tej energii, jej rozdzielenia, przemian i dostosowania do wymagań odbiorcy, ochrony życia pracowników a także sterowania i nadzorowania ruchem maszyn, napędów czy urządzeń, które wytwarzają wszystkie bez wyjątku dobra konsumpcyjne codziennie kupowane i użytkowane przez wszystkich ludzi.

W zachodnim przemyśle tzw. służby utrzymania ruchu to najlepiej opłacane stanowiska pracy w przemyśle (lepiej nawet niż w medycynie i IT). Bez nich bowiem nie jest możliwe funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, transportu, rolnictwa, rozrywki, dostarczania usług, zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia co przekłada się wprost na funkcjonowanie społeczeństwa. Aby zdać sobie sprawę z ważności i roli inżynierów Elektrotechniki w społeczeństwie można zrobić doświadczenie myślowe: jak dałbym sobie radę gdyby w Polsce przez 30 dni nie było dostępu do energii elektrycznej. Samochody są bezużyteczne, transport nie ma paliw, nie ma żywności na rynku, nie ma komunikacji telefonicznej, nie ma sprzedaży w sklepach, nie ma dostępu do pieniędzy w bankach, nie działa kanalizacja, nie ma dostępu do wody w miastach.

To pokazuje jak ważną i podstawową dziedziną wiedzy jest Elektrotechnika oraz jaką ma fundamentalną rolę w funkcjonowaniu rozwiniętych społeczeństw. Zapotrzebowanie na specjalistów Elektrotechniki jest stabilne i jak widać może tylko rosnąć.

Na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarach-kierunkach dyplomowania:

 • wytwarzania energii czyli elektroenergetyki, przesyłu energii, zabezpieczeń przesyłu energii, dystrybucji energii elektrycznej,
 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zarządzania energią w inteligentnych internetowych sieciach Smart Grid, magazynowania energii w zasobnikach, tworzenia nowej energetyki rozproszonej,
 • automatyki przemysłowej, pomiarów elektrycznych, elektroniki analogowej i cyfrowej, komputerowych systemów pomiarowych,
 • robotyki, energoelektroniki przemysłowej i przetwarzania energii, sterowania napędami elektrycznymi,
 • projektowania, zabezpieczania oraz diagnozowania i eksploatacji maszyn elektrycznych i systemów elektrycznych w przemyśle, diagnostyki i eksploatacji nowoczesnych układów samochodowych, projektowania i eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • inżynieria elektryczna (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • automatyka i metrologia elektryczna (S, NZ)
 • elektroenergetyka (S, NZ)
 • maszyny elektryczne oraz inżynieria elektryczna w transporcie (S, NZ)
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, NZ)
 • systemy mechatroniczne i elektromechaniczne (S, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia - stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł - magister inżynier
 • kryteria przyjęć - dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów - 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy
 • uzyskany tytuł - magister inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Informatyka (inf) na Wydziale Elektrycznym jest nowoczesnym kierunkiem, powstałym w 2008 roku. Łączy on najnowocześniejsze technologie informatyczne z wiedzą z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kształcenie jest zorientowane na zdobycie umiejętności programowania w wybranych językach programowania z zastosowaniem nowych technologii i metod.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są środowiska programistyczne, które przygotowują inżynierów informatyków do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Proces kształcenia, który rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych zagadnień związanych z programowaniem, ewoluuje przez programowanie obiektowe, z uwzględnieniem wiedzy o algorytmach i strukturach danych oraz aplikacje mobilne i sieciowe do zaawansowanych zagadnień z informatyki. Studenci poznają metody prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o inżynierię oprogramowania.

Bogata oferta edukacyjna obejmuje informatykę użytkową z elementami baz danych, systemów multimedialnych i programowania równoległego i rozproszonego, systemów wbudowanych dla nowoczesnych rozwiązań sprzętowych w systemach czasu rzeczywistego i automatyki samochodowej oraz układy związane z robotyzacją i automatyzacją procesów przemysłowych. Program studiów został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów i dostosowany do aktualnych wymogów rynków pracy. Absolwenci kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym stanowią wartościową kadrę docenianą przez pracodawców.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • informatyka w systemach elektrycznych (S, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.
Więcej informacji na stronie WWW kierunku INFORMATYKA

Opis kierunku

Kierunek Mechatronika (mech) na Wydziale Elektrycznym, Politechniki Śląskiej jest prowadzony od 2008 roku. Ten multidyscyplinarny kierunek obejmuje następujące tradycyjne kierunki kształcenia: Elektrotechnikę, Elektronikę i Telekomunikację, Mechanikę i Budowę Maszyn, Mechanikę Techniczną, Automatykę i Robotykę oraz Informatykę.

Ze względu na swoją złożoność studenci kierunku MECHATRONIKA odbywają zajęcia w laboratoriach trzech Wydziałów Politechniki Śląskiej, odbierając wykształcenie w zakresie następujących zagadnień:

 • na Wydziale Elektrycznym, z zakresu: podstaw elektrotechniki, teorii obwodów, analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów, mechaniki pojazdowej, syntezy układów elektrycznych i mechatronicznych, procesorów sygnałowych oraz sztucznej inteligencji, miernictwa i systemów pomiarowych, elektroniki oraz techniki mikroprocesorowej, techniki inżynierskiej, optoelektroniki i sensoryki, energoelektroniki i teorii napędów oraz w zakresie tematyki dotyczącej niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • na Wydziale Górnictwa i Geologii, z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa i inżynierii wytwarzania oraz teorii maszyn i mechanizmów,
 • na Wydziale Automatyki, Eektroniki i Informatyki, z zakresu automatyki i teorii sterowania.

Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i techniki. Jest jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania, co pozwala nabyć umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii, z zakresu: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa w celu rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Studia na kierunku MECHATRONIKA na Wydziale Elektrycznym są przede wszystkim ukierunkowane na:

 • szeroką wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki i elektroniki,
 • wiodącą rolę projektów inżynierskich oraz ćwiczeń laboratoryjnych (metodologia: Problem – Based Learning),
 • stały i systematyczny rozwój umiejętności prezentacji ustnej i pisemnej (communication skills),
 • możliwie szeroką implementacje technicznego języka angielskiego,

Absolwent kierunku Mechatronika na Wydziale Elektrycznym posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych integrujących mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę i informatykę a także umiejętności: programowania robotów przemysłowych i mobilnych, programowania sterowników programowalnych, umiejętność obsługi przekształtników energoelektronicznych.

Sylwetka Absolwenta studiów dualnych II stopnia:

 • Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, układów elektrycznych, elektronicznych, automatyki i robotyki oraz sztucznej inteligencji,
 • Posiada kompetencje z zakresu projektowania i realizacji diagnostyki przemysłowych systemów mechatronicznych uzyskane w trakcie realizacji 3 staży i 2 praktyk przemysłowych.
 • Absolwent posiada kompetencje z zakresu informatyki i programowania, pozwalające na korzystanie z przemysłowych sieci komputerowych, aplikacji sieciowych oraz technologii BIG DATA, a także stosowanie komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych z zakresu mechatroniki.
 • Posiada umiejętności umożliwiające dokonanie analizy i syntezy układów mechatronicznych z użyciem technik elementów skończonych, systemów CAD i systemów szybkiego prototypowania.
 • Dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w Przemyśle 4.0.
 • Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji układów automatyki przemysłowej i budynkowej.
 • Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej.

 

Inżynier mechatronik to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wciąż wzrasta.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • mechatronika (S, NZ)

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia - stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł - magister inżynier
 • kryteria przyjęć - dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia - stacjonarne dualne(S II)

 • profil: praktyczny (studia dualne)
 • czas trwania studiów - 2 lata/4 semestry
 • Termin naboru: rekrutacja zimowa
 • uzyskany tytuł - magister inżynier
 • Specjalność: mechatronika przemysłowa
 • kryteria przyjęć - Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Studia II stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów - 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć - semestr zimowy
 • uzyskany tytuł - magister inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Energetyka (en) jest nabycie unikalnej w skali kraju wiedzy i umiejętności niezbędnych inżynierowi w okresie rozpoczętej właśnie przebudowy znanej nam tradycyjnej wielkoskalowej energetyki monopolistycznej opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) do przyszłej rozproszonej energetyki zrównoważonej, która będzie wykazywała wyższą efektywność energetyczną, będzie oparta na różnych źródłach energii odnawialnej (w tym pozyskiwanej w procesach utylizacji odpadów), a co najważniejsze będzie tworzona przez społeczeństwo. Nowoczesna energetyka będzie zarządzana nie przez monopolistyczne przedsiębiorstwa lecz przez prosumentów (czyli połączenie producenta i konsumenta energii) za pomocą informatycznych rozwiązań infrastruktury smart grid. Nastąpi bardzo silne związanie wytwarzania energii w mikroźródłach z Internetem, który będzie umożliwiał sprzedaż i kupowanie tej energii.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia:

 • ma wiedzę inżynierską z zakresu matematyki, fizyki i biologii zjawisk przyrodniczych w energetyce odnawialnej,
 • ma wiedzę inżynierską wiedzę z zakresu elektrotechniki, działania i budowy tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, a także termodynamiki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, co pozwala projektować i konstruować prosumenckie mikroinstalacje energetyczne oraz inteligentne prosumenckie sieci energetyczne,
 • zna ekonomię i makroekonomię oraz inżynierię finansową, co pozwala na prowadzenie analiz z zakresu efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 • zna regulacje prawne (unijne, krajowe) dotyczące ryzyka ekonomicznego w procesie zmian energetyki od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej do inteligentnej energetyki rozproszonej,
 • zna zagadnienia urbanistyczne z dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego,
 • jest w stanie utworzyć własne innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, ale także może być zatrudniany w firmach/przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku studiów Energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy:

 1. w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii, jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city,
 2. jako kadra na potrzeby szerokiego rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 3. jako kadra dla przemysłu ICT, korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz zarządzania infrastrukturą w segmencie samorządowym,
 4. jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych oraz władz regionalnych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • Energetyka prosumencka
W ramach specjalności moduły wybieralne:
 • Zasoby i technologie odnawialne,
 • Technologie smart grid,
 • Energetyka prosumencka,
 • Synergetyka.

Studia I stopnia - stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia - niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł - inżynier
 • kryteria przyjęć - zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.