wtorek, 28.05.2024 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

60-lecie Wydziału Elektrycznego

W dniach 24-25 września 2004 r. odbyły się uroczystości 60-lecia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Uczelnia nasza została powołana dekretem z dnia 24 maja 1945 roku jeszcze z czasową siedzibą w Krakowie, przy czym rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nastąpiło w roku akademickim 1944/45. Jako jeden z czterech pierwszych Wydziałów został utworzony Wydział Elektryczny, bazujący w swoim pierwszym okresie przede wszystkim na kadrze pochodzącej z Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. To z ich grona wywodzili się pierwsi dziekani i profesorowie, wokół których utworzono kilkanaście katedr: prof. Kazimierz Idaszewski, prof. Tadeusz Malarski, prof. Stanisław Fryze. Te sześćdziesiąt lat to okres rozwoju, który zaowocował rozbudową Wydziału i ustaleniem jego wysokiej pozycji w ocenie środowiska naukowego w Polsce. Aby uświetnić obchody tak ważnej rocznicy, Władze Wydziału połączyły uroczystości 60-lecia z XIV Walnym Zjazdem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej — Oddział Elektryków.


Czytaj więcej...