piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest społeczną organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów elektryków z różnych dyscyplin i specjalności.

Koło SEP przy Politechnice Śląskiej powstało w 1950 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był profesor Lucjan Nehrebecki (1900-1991), doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, nestor Polskiej Elektroenergetyki. Początkowo Koło należało do Oddziału Katowickiego SEP, a następnie po utworzeniu w 1953 roku Oddziału Gliwickiego, było jednym z czterech pierwszych kół tego Oddziału.

Kolejni Przewodniczący (Prezesi) Koła

prof. Lucjan Nehrebecki
1950-1954
z-ca prof. Henryk Tołłoczko
1954-1957
prof. Zbigniew Jasicki
1957-1965
prof. Antoni Plamitzer
1965-1966
doc. dr inż. Wiesław Gabryś
1966-1970
prof. dr hab. inż. Ryszard Hagel
1970-1972
mgr inż. Karol Wolski
1972-1978
mgr inż. Jerzy Gembalski
1978-1980
dr inż. Antoni Przygrodzki
1980-1983
dr inż. Marian Mikrut
1983-1994
dr inż. Marian Sauczek
1994-2002
dr inż. Roman Miksiewicz
2002-2005
dr inż. Jan Kapinos
2005-2010
dr inż. Józef Kwiczala
2010-2012
dr inż. Tomasz Rusek
2012-2014

Aktualnie nasze Koło liczy 105 członków, przede wszystkim pracowników trzech wydziałów naszej Uczelni: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Górnictwa i Geologii.

Zgodnie ze Statutem Statutem, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP.

Cele SEP:

 • stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania elektryki,
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich specjalnościach elektryki i dziedzinach pokrewnych,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej,
 • integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich,
 • ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Podstawową jednostką organizacyjną SEP jest Koło, które może mieć charakter zakładowy lub terenowy.

Jednostki naukowo-techniczne SEP:

 1. Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
 2. Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
 3. W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.
 4. Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.
 5. Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

Do tradycyjnych form działalności SEP w Politechnice Śląskiej należą:

 • organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową z elektryki ogłaszanych corocznie przez Zarząd Oddziału,
 • współorganizacja z Oddziałem Zagłębia Węglowego konkursu dla młodzieży szkół średnich pod nazwą Z elektryką przez świat,
 • organizacja odczytów i seminariów popularyzujących nowoczesne techniki i technologie w elektryce,
 • inicjowanie i pomoc w organizacji wycieczek dla studentów do zakładów przemysłowych i obiektów elektroenergetycznych,
 • popularyzacja imprez naukowo-technicznych organizowanych przez różne jednostki SEP,
 • udział w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i pomiarów, organizowanych przez Komisję Szkoleniową Oddziału,
 • organizacja kursów i egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP dla pracowników i studentów,
 • pomoc w zakresie zatrudniania absolwentów,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.