piątek, 01.07.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Tytuł:
Opracowanie i przebadanie układu sterowania napędu z silnikiem PMSM pojazdu hybrydowego, z uwzględnieniem funkcji ładowania akumulatora
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Tomasz Biskup
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez BOBRME KOMEL Katowice
Opis:
Przygotowano układu sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM IPM przeznaczonego do samochodu hybrydowego. Silnik z magnesami zagłębionymi przeznaczony jako pomocniczy element napędowy samochodu wykorzystywany w strefach gdzie ruch samochodów o napędzie spalinowym jest zabroniony lub dozwolony tylko w pewnych godzinach. Układ sterowania pozwala na działanie w trybie napędowym oraz w trybie ładowania akumulatorów w czasie jazdy z napędem spalinowym. Rozwiązano problem estymacji początkowego położenia wirnika dla silnika PMSM IPM przez zastosowanie procedury wyznaczania położenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie układu sterowania silnika z magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu kopalnianej kolejki podwieszanej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Arkadiusz Domoracki
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez ENEL PC
Opis:
Przygotowano układ sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM. Silnik z magnesami zagłębionymi IPM przeznaczony jest jako element wielosilnikowego napędu dużej kolejki podwieszanej do zastosowania w górnictwie. Układ sterowania pozwala na wykorzystanie momentów reluktancyjnych silnika. Rozwiązanie problemu właściwego startu silnika PMSM z enkoderem inkrementalnym zostało rozwiązane przez zastosowanie procedury wyznaczania połozenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Układ sterowania dla napędu samochodu elektrycznego ELIPSA
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. A. Bodora
Źródło finansowania:
prace n-b finansowane przez ENEL PC Gliwice i ZNTK Radom
Opis:
Opracowanie i wykonanie układu sterowania dla dwusilnikowego napędu małego pojazdu elektrycznego. Zastosowano silniki z magnesami trwałymi BLDC o mocy 2 kW. Układ sterowania bazuje na mikrokontrolerze sygnałowym TMS 320F2812 i realizuje całość funkcji sterowania i zabezpieczeń dla obu silników. Wykonano 3 generacje przekształtników, o modernizowanej konstrukcji i poprawianym układzie sterowania. Na bazie projektu wyprodukowano ponad 30 pojazdów Elipsa i Elipsa2 z układem napędowym. Przygotowano także specjalizowany system wizualizacji, oparty na wyświetlaczu graficznym VFD.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. A. Bodora
Źródło finansowania:
projekt finansowany przez MNiSW
Opis:
Celem naukowym projektu było przebadanie możliwości zastosowania komutatora elektronicznego o zmiennej strukturze do dwusilnikowego (BLDC) napędu małego pojazdu elektrycznego. Wykonano projekt i prototyp urządzenia wraz z mikroprocesorowym układem sterowania bazującym na DSP TMS320F2812. Opracowano algorytmy sterowania pojazdem elektrycznym napędzanym za pomocą proponowanego układu. Algorytmy zostały zaimplementowane w układzie sterowania. Całość została uruchomiona i przebadana przy wykorzystaniu małego pojazdu elektrycznego.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. B. Grzesik prof. Pol. Śl.
Źródło finansowania:
projekt finansowany w ramach 5-programu ramowego UE
Opis:
Opracowano i wykonano kondycjoner energii elektrycznej z magazynem energii w postaci cewki nadprzewodzącej wysokotemperaturowej (SMES). Układ sterowania został oparty na systemie mikroprocesorowym z DSP TI TMS 320F2812. Przeprowadzono analizę sposobów sterowania kondycjonera, opracowano tryby pracy (ładowanie magazynu energii, kompensacja mocy biernej, kompensacja wyższych harmonicznych, reakcja na zapady i zaniki napięcia zasilania). Przeprowadzono testy z wykorzystaniem modelu zasobnika energii w postaci dławika z pomocniczym źródłem prądu, a następnie z wykorzystaniem właściwej cewki nadprzewodzącej. Wykonany kondycjoner został przekazany do wykorzystania przez głównego beneficjenta projektu firmę Trithor Niemcy.
Tytuł:
Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC
Termin realizacji: ...
Kierownik:
mgr inż. Michał Jeleń
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem naukowym projektu była analiza skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody bezpośredniego sterowania momentu DTC i bezpośredniego sterowania mocy DPC. W ramach pracy przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne i eksperymentalne wybranych struktur układów sterowania przekształtnika zasilającego maszynę indukcyjną klatkową, z wykorzystaniem metody DTC z modulatorem wektorowym, oraz przekształtnika współpracującego z siecią zasilającą, z wykorzystaniem metody DPC. Istotą problemu było znalezienie algorytmów sterowania zapewniających jak najlepsze właściwości statyczne i dynamiczne układu sterowania maszyny indukcyjnej oraz prostownika PWM i pozwalających na zwrot energii elektrycznej do sieci zasilającej. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczną i badania symulacyjne oraz eksperymentalne układów sterowania przekształtnika silnikowego, sieciowego oraz całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości. Badaniom poddane zostały dwie odmiany metody bezpośredniego sterowania momentu silnika indukcyjnego (DTC) z modulatorem wektorowym - algorytm z regulatorami PI oraz algorytm predykcyjny. W zakresie układów sterowania falownika sieciowego badaniom symulacyjnym i laboratoryjnym poddano trzy odmiany metody DPC: z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci, z regulatorami p, q i orientacją względem wirtualnego strumienia sieci oraz z regulatorami p, Psi i orientacją względem wirtualnego strumienia falownika. Dodatkowo analitycznie i symulacyjnie przebadano odmianę DPC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI. W pracy zaproponowano i omówiono metodę kompensacji opóźnień przetwarzania, która pozwala na polepszenie właściwości statycznych układu, przy ograniczonych możliwościach obliczeniowych cyfrowego układu sterowania. Do sterowania całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości wybrano metody: DTC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI oraz DPC z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci.