piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Medale przyznane członkom naszego koła przez Zarząd Główny SEP

doc. dr inż. Zofia Cichowska
Medal im. prof. Stanisława Fryzego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Medal im. prof. Stanisława Fryzego
prof. dr hab. inż. Władysław Paszek
Medal im. prof. Stanisława Fryzego
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
Medal im. prof. Stanisława Fryzego
prof. dr inż. Tadeusz Zagajewski
Medal im. prof. Stanisława Fryzego
dr inż. Marian Mikrut
Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego
dr inż. Marian Sauczek
Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego
Srebrna Odznaka Honorowa SEPZłota Odznaka Honorowa SEP

Odznaki honorowe

Zarząd Główny Stowarzyszenia przyznaje odznaki honorowe złote i srebrne. Celem przyznania odznaki honorowej SEP jest wyróżnienie członków SEP, kół SEP, członków wspierających lub innych osób nie będących członkami SEP za aktywną, zaangażowaną działalność na rzecz Stowarzyszenia i elektryki polskiej.

Każda z odznak honorowych może być przyznana tylko raz członkom SEP zwyczajnym i współdziałającym oraz najaktywniejszym kołom.

Medal im. prof. Mieczysława PożaryskiegoMedal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).

Mieczysław Pożaryski (1875-1945) — współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszy prezes SEP (1919-1928), członek honorowy SEP (od 1925). Profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Autor wielu książek i artykułów fachowych. Wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Elektrotechnicznego i Wiadomości Elektrotechnicznych.

Medal im. prof. Janusza GroszkowskiegoMedal im. prof. Janusza Groszkowskiego

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego to wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla twórczej pracy w dziedzinie elektryki, zwłaszcza w dziedzinach uprawianych przez prof. Groszkowskiego, za wybitne osiągnięcia na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, społecznym lub zawodowym.

Janusz Groszkowski (1898-1984) — prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.

Medal im. prof. Stanisława FryzegoMedal im. prof. Stanisława Fryzego

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

Medal im. prof. Stanisława Fryzego został ustanowiony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w roku 1999 na wniosek Oddziału Gliwickiego i Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Jest on przyznawany przez Zarząd Główny SEP osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym. Autorem projektu Medalu jest artysta rzeźbiarz z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej — prof. Stanisław Słodowy.

Stanisław Fryze (1885-1964) — wybitny uczony o międzynarodowej sławie. Współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Znakomity pedagog i popularyzator wiedzy o elektryczności. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej. Człowiek ceniący w nauce i w życiu takie wartości jak prawda i patriotyzm. Aktywny i ceniony działacz SEP. W 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego SEP.

Medal im. inż. Kazimierza SzpotańskiegoMedal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego

Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego

Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego nadawany jest przede wszystkim dawnym pracownikom FAE K. Szpotański Warszawa, byłym i obecnym pracownikom ZWAR, osobom, które zasłużyły się dla przemysłu elektrotechnicznego — zwłaszcza w dziedzinie aparatów technicznych oraz osobom, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie aparatury elektrycznej.

Kazimierz Szpotański (1887-1966) — współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1938-1946). Założyciel (1918) pierwszego i największego w Polsce przedsiębiorstwa aparatury elektrycznej Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka, które stało się kolebką polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. Do 1947 roku dyrektor pierwszej Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych (późniejszy ZWAR) w Warszawie i Międzylesiu.

Medal im. prof. Romana PodoskiegoMedal im. prof. Romana Podoskiego

Medal im. prof. Romana Podoskiego

Medalem im. prof. Romana Podoskiego wyróżniani są członkowie SEP, osoby nie stowarzyszone i instytucje lub organizacje, za szczególne osiągnięcia naukowe oraz pracę zawodową i społeczną w zakresie rozwoju trakcji elektrycznej.

Roman Podoski (1873-1954) — współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, długoletni członek jego zarządu, prezes Oddziału Warszawskiego SEP. Profesor Politechniki Warszawskiej. Z jego inicjatywy wprowadzono system zasilania trakcji elektrycznej prądem stałym o napięciu 3000 V, otrzymywanym z prostowników rtęciowych. Wieloletni kierownik Śląskich Zakładów Elektrycznych Ślązel w Katowicach. Autor licznych publikacji fachowych i podręczników. Od 1921 roku zajmował się wydawaniem Przeglądu Elektrotechnicznego.

Medal im. prof. Alfonsa HoffmanaMedal im. prof. Alfonsa Hoffmana

Medal im. prof. Alfonsa Hoffmana

Medal imienia prof. Alfonsa Hoffmanna nadawany jest przede wszystkim osobom o wysokich walorach etycznych, które nienaganną pracą przyczyniły się do rozwoju krajowej energetyki w różnych płaszczyznach jak projektowanie, badania naukowe, eksploatacja i remonty w energetyce, budowa obiektów energetycznych itp.

Alfons Hoffmann (1885-1963)  prezes (1937-1938) Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego aktywny działacz. Zasłynął zorganizowaniem walnego zjazdu SEP w 1938 r. na M/S Piłsudski. W latach 1918-1929 tworzył zręby Państwowości Polskiej na Pomorzu. W okresie 1924-1938, jako przedsiębiorczy, ale i prawy dyrektor Spółki Gródek S.A., zbudował Pomorski System Elektroenergetyczny. Aktywny działacz i animator ruchu śpiewaczego, wielki przyjaciel harcerstwa. Wybitny syn Pomorza. W 1957r. jako pracownik PAN Wydziału B Ekspert w zakresie elektrowni wodnych budownictwa Wodnego otrzymuje tytuł profesora.

Medal im. inż. Michała Doliwo-DobrowolskiegoMedal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Medal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Medal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego nadawany jest przede wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi osiągnięciami w nauce, technice i dydaktyce.

Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919) — pionier systemu trójfazowego prądu przemiennego, umożliwiającego przesyłanie energii elektrycznej o wysokim napięciu na dużą odległość przy wysokiej sprawności energetycznej. Autor wielu wynalazków dotyczących prądu trójfazowego, m.in. prądnicy prądu trójfazowego i transformatora trójfazowego. Polak urodzony w Rosji, studiujący w Rydze i Darmstadt odnoszący sukcesy zawodowe i uznawany w wielu krajach Europy i na świecie, uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki w Darmstad, który swoje zdolności, pasje badawcze i talenty organizacyjne poświęcił elektrotechnice.

Medal 90-lecia SEPMedal 90-lecia SEP

Medal 90-lecia SEP

Medal 90-lecia SEP został ustanowiony uchwałą ZG SEP dla uczenia Zjazdu Założycielskiego SEP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Może być przyznany osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich .

W dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP). Zjazd ten wieńczył podejmowane od kilkunastu lat wysiłki zmierzające do powołania ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej elektryków. Szczególną aktywność w tym względzie obserwowano w środowiskach Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania, Sosnowca i Warszawy. W roku 1928 nastąpiło połączenie SEP ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich i w związku z tym przyjęto obowiązującą do dzisiaj nazwę Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W roku 1939 do SEP przystąpiło Stowarzyszenie Teletechników Polskich oraz Związek Polskich Inżynierów Elektryków. Od 1919 roku SEP utrzymuje ciągłość działania – w latach okupacji prowadzono działalność konspiracyjną. Dumą elektryków polskich, jest fakt, że ich Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od dziewięćdziesięciu lat służąc Polsce poprzez wytrwałe i konsekwentne działania na rzecz rozwoju elektryki polskiej.