piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Prace Naukowe Politechniki Śląskiej

Zadania:
„Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego – digitalizacja wydawnictw”
„Wzmocnienie rangi czasopisma „Elektryka” – wersja angielskojęzyczna”
„Wzmocnienie rangi czasopisma „Elektryka” – zagraniczni członkowie Rady Naukowej”
„Wzmacnianie rangi czasopisma „Elektryka” – recenzenci zagraniczni”
finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Kwartalnik "ELEKTRYKA".
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

ISSN 1897-8827

 

Redaktor Działowy Wydawnictwa "Elektryka"
  • prof. dr hab. inż. Marian Pasko
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • +48 32 237 1229
poczta
Politechnika Śląska
Instytut Elektrotechniki i Informatyki
ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice
Komitet Naukowy i Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla autorów
Formularze

Autorzy i Recenzenci proszeni są o wypełnienie i przesłanie na adres redakcji odpowiednich formularzy:

Recenzenci
Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Zasady recenzowania artykułów Kwartalnika Elektryka

Kwartalnik Elektryka wydawany jest od 1955 roku (jako Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, a od 2007 roku jako Kwartalnik "Elektryka"). W Kwartalniku zamieszczane są artykuły problemowe, przeglądowe i oryginalne prace naukowe.

Każdy tekst nadesłany do redakcji Kwartalnika Elektryka jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza . Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Wersja drukowana Kwartalnika Elektryka stanowi jego wersję pierwotną.

Przegląd zeszytów archiwalnych