poniedziałek, 30.11.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Film dla Studentów I roku studiów


 Z okazji rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik zaprasza
Studentów I roku wszystkich kierunków studiów do zapoznania się z filmem inaugurującym rok akademicki
2020/2021 na Wydziale Elektrycznym.

Film, zawierający wystąpienie Dziekana skierowane do Studentów oraz prezentację Wydziału Elektrycznego
w obszarach dydaktycznym, badawczym i naukowym, powstał przy współudziale Kolegium Dziekańskiego
z Samorządem Studenckim.

Link do materiału wideo

Doktorant Politechniki Śląskiej i pracownik Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL mgr inż. Piotr Dukalski, otrzymał nominację do nagrody „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. Promotorem doktoratu wdrożeniowego jest dr hab. inż. Roman Krok, prof. PŚ.

„Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju” to wyjątkowe odznaczenie będące podsumowaniem pięcioletniej organizacji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, do którego nominowani zostali tylko wybrani laureaci nagrody „Naukowiec Przyszłości” z lat 2016-2019. Podczas dotychczasowych edycji nagrody rozpatrzono setki tysięcy projektów, starannie wybierając wąskie grono wyróżnionych. Odznaczenie trafi do najbardziej wybitnych osób i organizacji wyznaczających trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcje tematyczne Rzecz O Innowacjach i Rzecz O Inwestycjach.