poniedziałek, 30.11.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Film dla Studentów I roku studiów


 Z okazji rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik zaprasza
Studentów I roku wszystkich kierunków studiów do zapoznania się z filmem inaugurującym rok akademicki
2020/2021 na Wydziale Elektrycznym.

Film, zawierający wystąpienie Dziekana skierowane do Studentów oraz prezentację Wydziału Elektrycznego
w obszarach dydaktycznym, badawczym i naukowym, powstał przy współudziale Kolegium Dziekańskiego
z Samorządem Studenckim.

Link do materiału wideo

Zapraszamy do wirtualnego udziału, w dniu 3 grudnia 2020 roku, w wydarzeniu „3D Virtual Transformer Class” zorganizowanym przez firmę Omicron, którego tematyką będą transformatorowe przesuwniki fazowe.

W wydarzeniu swój wykład wygłosi dr inż. Tomasz Bednarczyk – absolwent Wydziału Elektrycznego.

Aby wziąć udział w wydarzeniu (prowadzonym w języku angielskim) należy zarejestrować się na stronie: https://eu.eventscloud.com/website/3315/