wtorek, 25.01.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Z dumą informujemy, że wynalazek pn. "Innowacyjny fotoniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych", wykonany pod kierownictwem Pana Profesora Pawła Karasińskiego przez Zespół Naukowców w składzie: dr hab. inż. Cuma Tyszkiewicz, prof. PŚ, dr inż. Andrzej Kaźmierczak, dr inż. Paweł Kielan oraz dr Jan Paczesny, został nagrodzony srebrnym medalem na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021. Projekt znalazł się wśród siedmiu nagrodzonych wynalazków z naszej Uczelni.

Urządzenie zbudowane z warstw falowodowych SiOx:TiOy jest platformą materiałową, w oparciu o którą rozwijana jest optyka zintegrowana w Polsce. Najważniejsze funkcje praktyczne, jakie może spełniać innowacyjne rozwiązanie to: diagnostyka serologiczna – wykrywanie obecności przeciwciał, monitorowanie w czasie rzeczywistym działania leków, wykrywanie śladowych ilości leków w wodzie i w płynach fizjologicznych oraz wykrywanie bakterii lekoopornych.

Materiał filmowy TVP3 Katowice dotyczący laureatów naszej Uczelni.

Składam serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Pawłowi Karasińskiemu oraz całemu zespołowi za urzeczywistnianie idei uczelni badawczej w praktycznym zastosowaniu.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Marian Kampik