poniedziałek, 29.11.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia..

  1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.
  2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/.
  3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
  4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
  5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP (klucz odpowiedni dla kierunku znajduje się w prezentacji pdf).
  6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
  7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
  8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.
  9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Biura Obsługi Studentów 2 Gliwice.
  10. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 1 do 31 października 2020 r.