niedziela, 25.10.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniach 7 do 9 września 2020 roku w Podlesicach koło Zawiercia odbyła się w 52 Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. Jest to konferencja cykliczna, tradycyjnie organizowana przez ośrodki akademickie, a jej celem jest integracja środowisk metrologicznych. W tym roku zadanie to przypadło wspólnie Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i Oddziałowi Gliwickiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestnikami byli zarówno pracownicy ośrodków akademickich, instytucji zajmujących się metrologią, jak i przedstawiciele przemysłu. Ze względu na panującą epidemię umożliwiono również udział w konferencji w sposób zdalny.

W trakcie konferencji przedstawiono ponad czterdzieści referatów naukowych obejmujących m. in. takie obszary metrologii jak: wzorce miar i ich nadzór, problemy dokładności pomiarów, pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz przetworniki do ich realizacji, pomiary w medycynie i przemyśle.

Miejsce konferencji znajdowało się w pięknym otoczeniu Jury Krakowsko Częstochowskiej, a program poza naukowy umożliwił uczestnikom również zwiedzanie pobliskich zamków.

 DSC03086