poniedziałek, 30.11.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Film dla Studentów I roku studiów


 Z okazji rozpoczęcia studiów na Wydziale Elektrycznym, Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Kampik zaprasza
Studentów I roku wszystkich kierunków studiów do zapoznania się z filmem inaugurującym rok akademicki
2020/2021 na Wydziale Elektrycznym.

Film, zawierający wystąpienie Dziekana skierowane do Studentów oraz prezentację Wydziału Elektrycznego
w obszarach dydaktycznym, badawczym i naukowym, powstał przy współudziale Kolegium Dziekańskiego
z Samorządem Studenckim.

Link do materiału wideo

Dnia 31. października minęło 10 lat od śmierci śp. profesora Wilibalda Winklera - dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego (1994-2003), rektora Politechniki Śląskiej (1990-1996), podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (1997-2000) oraz wojewody śląskiego (2000-2001).

Poniżej prezentujemy wspomnienie profesora Wilibalda Winklera, pióra profesora Jana Popczyka. Wspomnienie przedstawia sylwetkę Profesora na tle historii Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów i jego społeczności naukowej.

„Profesor Wilibald Winkler - okres Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów, jak powstawał i czym był dla Profesora”