czwartek, 13.05.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Uprzejmie informujemy o ogłoszenie konkursu dla doktoranta w projekcie „Opracowanie planarnych światłowodowych przetworników fazowych z rezonatorami pierścieniowymi do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegóły konkursu w ogłoszeniu