sobota, 23.01.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Z dumą informujemy, że w wyborach Zarządu Oddziału Power & Energy Society/Industry Applications Society PES-31/IA-34 Polskiej Sekcji IEEE wiceprzewodniczącym Oddziału został prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego.

Przewodniczącym Oddziału został wybrany prof. dr hab. inż. Désiré Dauphin Rasolomampionona z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) jest największą światową organizacja non-profit skupiającą naukowców i przedsiębiorców związanych z elektrotechniką i elektroniką, założoną w 1963 roku. Organizacja wydaje czasopisma naukowe, bierze udział w ustalaniu standardów dla urządzeń elektronicznych oraz organizację konferencji naukowych.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
Prof. dr hab. inż. Marian Kampik