poniedziałek, 29.11.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 7 października 2021 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej miała miejsce dość nietypowa uroczystość. W tym dniu Wydział odwiedziło dwóch profesorów ze współpracującej z Wydziałem Elektrycznym niemieckiej uczelni Technische Hochschule Mittelhessen (THM) – prof. Marius Klytta oraz prof. Rafael Greszczynski. Są oni koordynatorami sieci współpracy CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe; www.e-cucee.eu ). W ramach tej współpracy studenci Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektrotechnika mają możliwość realizacji Studiów Zintegrowanych, których ukończenie pozwala na uzyskanie dyplomów inżynierskich z obydwu uczelni.

Jednym z głównych celów wizyty profesorów Klytty i Greszczynskiego na Wydziale Elektrycznym było wręczenie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich THM w ramach Studiów Zintegrowanych absolwentowi Wydziału Elektrycznego naszej uczelni Panu Mateuszowi Krawczykowi. Pan inżynier Mateusz Krawczyk ukończył studia inżynierskie w roku akademickim 2019/2020 w ramach których w okresie od 1 września 2018 do 30 września 2019 przebywał w Niemczech realizując dwa semestry studiów w THM Giessen oraz 10-tygodniową praktykę przemysłową w firmie Schunk Kohlenstofftechnik.

W uroczystości wręczenia dyplomu, oprócz profesorów z Niemiec, wzięli udział: Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Rafał Setlak, który wręczył naszemu absolwentowi dyplom ukończenia studiów w Politechnice Śląskiej, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej dr inż. Grzegorz Kłapyta, promotor projektu inżynierskiego, a jednocześnie koordynator sieci CUCEE w Politechnice Śląskiej, prof. Mariusz Stępień, wcześniejszy koordynator sieci, a obecnie emerytowany prof. Krzysztof Krykowski oraz Z-ca Kierownika Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, prof. Marcin Kasprzak. W uroczystości uczestniczył również (tym razem w roli fotografa) student piątego semestru na kierunku Elektrotechnika, pan Piotr Kliś, który w bieżącym semestrze rozpoczyna pobyt w THM Giessen w ramach Studiów Zintegrowanych. Jest to już piąty uczestnik tej formy współpracy.

Warto wspomnieć, że Pan Mateusz Krawczyk we wrześniu obronił dyplom magistra inżyniera na kierunku Elektrotechnika, a w czasie studiów magisterskich brał również udział w mobilności międzynarodowej studiując w ramach programu Erasmus+ w Tallinn University of Technology w Estonii oraz w Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech. Pozostaje mieć nadzieję, że kariera i współpraca z Wydziałem Elektrycznym Pana Mateusza Krawczyka nie zakończy się na odebraniu dyplomu magisterskiego, ale będzie miała swoją kontynuację.