piątek, 31.03.2023 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 8 grudnia 2022r. grupa studentów z kierunku Elektrotechnika semestr II (studia stacjonarne magisterskie) uczestniczyła w wizycie studialnej w zakładzie ZPrAE w Siemianowicach Śląskich. Opiekunem studentów był pracownik Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów: dr inż. Piotr Rzepka. W czasie wizyty pod okiem ekspertów firmy ZPrAE (Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.) zwiedzenia procesu produkcji wysoce wyspecjalizowanych produktów.

Firma ZPrAE specjalizujemy się w produkcji aparatury zabezpieczeniowej i kontrolno-pomiarowej, prefabrykacji zestawów szaf zabezpieczeń, pomiarowych i sterowniczych, a także szafowych układów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.

Należy podkreślić, że głównymi urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej projektowanymi i produkowanymi w ZPrAE Sp. z o.o. są zabezpieczenia szyn zbiorczych i układy rezerwowania wyłączników dla stacji wysokich i najwyższych napięć. Zabezpieczenia te i układy rezerwowania wyłączników są podstawowymi układami automatyki gwarantującymi eliminację zakłóceń zwarciowych występujących w najbardziej wrażliwych miejscach systemu elektroenergetycznego, tzn. na szynach zbiorczych stacji elektroenergetycznych. Zabezpieczenie firmy ZPrAE TSL/TL/TS różnych typów pracują w setkach krajowych rozdzielni (400 kV, 220 kV i 110 kV) będących w kompetencji zakładów przemysłowych, spółek dystrybucyjnych i operatora sieci przesyłowej.

Zwiedzanie rozpoczęło się od wykładu studialnego dotyczącego charakterystyki działania i wymagań stawianych elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Następnie studenci mieli możliwości bezpośrednie zapoznanie się z pełnym procesem produkcji i procesem badań kontrolno-odbiorczych zapewniających zgodność z wymaganymi parametrami i bardzo wysoką jakość produktów.
Po zakończeniu wizyty dokonano podsumowania wraz z podziękowaniami za bardzo ciekawą prezentację pracy zakładu oraz duże zaangażowanie Ekspertów firmy ZPrAE w odpowiedzi na pytania i przekazaniu wiedzy.

Wizyta studialna była realizowana m.in. w ramach działalności koła naukowego: Innowacyjne technologie systemów elektroenergetycznych, którego Opiekunami są dr inż. Piotr Rzepka oraz dr. inż. Mateusz Szablicki.

dr inż. Piotr Rzepka


Uczestnicy wyjazdu dydaktycznego

Studenci w siedzibie ZPrAE

Prezentacja osprzętu wytwarzanego w ZPrAD